โรคติดต่อทางเพศคืออะไร

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อจากการมีการเย็ดกันโดยอาจ เกิดจากการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเชื้อมาก่อนเมื่อมีการเย็ดกันจึงแพร่เชื้อไปสู่อีกคน โรคที่เกิดจากการมีการเย็ดกันอันตรายกว่าที่คิดไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อตนเองและคู่นอนเท่านั้น หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการเย็ดกันกับหลายคนจะทำให้โรคต่าง ๆ แพร่ไปสู่บุคคลอื่นได้และถ้าคนใหม่ที่ติดเชื่อไปมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักตนเองหรือ กับคนอื่นอีกก็จะทำให้เชื่อถูกแพร่ออกไปไม่รู้จบทำให้กระทบต่อครอบครัวอื่นอีก มากมาย สุดท้ายจนเป็นปัญหาระดับสังคม และเศรษฐกิจ

ปัจจุบันถึงแม้โรคติดต่อทางการเย็ดกันจะลดระดับความรุนแรงลงไปมาก เพราะป้องกันที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งการแพทย์ที่พัฒนากว่าแต่ก่อน แต่มันก็ไม่หายไปเสียทีเดียวทว่ามันยังคงแฝงเร้นและเกิดขึ้นได้เสมอกับผู้รักความสนุกแต่ไม่รู้จักหรือรู้จักแต่ไม่เลือกใช้วิธีการป้องกันที่ถูกต้องอาจจะด้วยได้รับ ค่านิยมผิด ๆ

สาเหตุของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีอะไรบ้าง

1.เชื้อไวรัสตัวการที่สำคัญคือ Humanpapillomavirus/HPV/เป็นเชื้อ ที่นำ พาโรคร้ายแรงมากมาย เช่น เอชพีวี, เชื้อเอดส์

2.แบคทีเรีย ได้แก่กลุ่ม โกโนเรีย, ซิฟิลิส, คลามัยเดีย  (Chlamydia infection) เป็นที่มาของกลุ่มโรคหนองใน ทั้ง หนองในแท้และหนองในเทียม

3.เกิดจากเชื้ออื่น ๆ เช่นพยาธิชนิดทริโคโมแนส (Trichomonas vaginalis)

วันนี้จะมาบอกวิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศ

วิธีการป้องกันโรคทั้งหมดที่ดีที่สุดในปัจจุบันเห็นจะเป็นการสวมใส่ถุงยางอนามัย ส่วนใครที่มีความเชื่อว่าสวมถุงยางแล้วมันจะลดความเสียวลงให้เลิกเชื่อแบบนั้น เสียเถิดและหันมาใช้ถุงยางแบบบางก็ได้เพราะถ้าเป็นโรคพวกนี้ขึ้นมาจะเสียทั้ง เงินและเวลา หนักสุดก็เสียชีวิตได้เลย

ตัวอย่างเว็บ:

Join the Conversation

19 Comments

 1. Bonjour,

  J’ai essayé de vous joindre au sujet de votre site talesofanewmom.com.

  Je constate que vous avez fais des effort pour son référencement, et vous en félscite.

  Néanmoins, il vous restes beaucoup beaucoup à faire pour le positioner correctement dans les results de google.

  il fuadrait égalemment soignier le design du site qui me parait largemment amméliorable.

  Si vous voulez amméliorer tout ça, je vous propose un entretien par tel pour qu’e l’on en discute, quand pensez vous ?

  Merci et à très bientôt
  André
  07.60.61.00.01

 2. Hello, I was just taking a look at your site and submitted this message via your contact form. The feedback page on your site sends you messages like this via email which is why you’re reading my message at this moment right? That’s half the battle with any type of advertising, getting people to actually READ your ad and this is exactly what you’re doing now! If you have an advertisement you would like to promote to tons of websites via their contact forms in the U.S. or to any country worldwide let me know, I can even focus on your required niches and my prices are very low. Reply here: AndradeTristanc15963@gmail.com

 3. Had you heard that notes like these that come through your website’s contact page are in effect a highly effective way to get more web traffic, sales, video views etc. for your site? How can we do it? Simple, we create an advertisement like the one you’re reading now for you and we mass post it to millions website contact pages on any website and in any business category or area you need. Does this method of advertising work? Well you’re reading this now aren’t you? What’s more, this doesn’t cost more than $3 a day! Want to find out more? write an email to: HardinJakobev58771@gmail.com

 4. You Won’t Want To Miss This! 50 pcs medical surgical masks only $1.99 and N95 Mask $1.79 each.

  Only 10 orders left! Get yours here: pharmacyusa.online

  The Best,

  เรียนรู้และป้องกันโรคติดต่อทางเพศ – talesofanewmom.com

 5. Hey, Looking for the Perfect Bed for your Dog or Cat? This Cozy Fur Bed is sooo comfy, and is designed specifically to calm and reduce your pet’s daily anxiety while providing better sleep, resulting in improved overall health, happiness and behavior!

  (LAST DAY PROMOTION, SUPER SALE) GET YOURS HERE: dogloverclub.store

  เรียนรู้และป้องกันโรคติดต่อทางเพศ – talesofanewmom.com

 6. Good day

  The complete selection of all Ray-Ban sunglasses styles available online and only 19.99 dollars.

  Insanely special offer for the next 24 hours only! Get yours here: sunglassusa.online

  You Won’t Want To Miss This!

  Enjoy,

  Katia
  เรียนรู้และป้องกันโรคติดต่อทางเพศ – talesofanewmom.com

 7. Hello there

  Buy face mask to protect your loved ones from the deadly CoronaVirus. We wholesale N95 Masks and Surgical Masks for both adult and kids. The prices begin at $0.19 each. If interested, please check our site: pharmacyoutlets.online

  Thank You,

  เรียนรู้และป้องกันโรคติดต่อทางเพศ – talesofanewmom.com

 8. Hello

  CAREDOGBEST™ – Personalized Dog Harness. All sizes from XS to XXL. Easy ON/OFF in just 2 seconds. LIFETIME WARRANTY.
  Click here: caredogbest.online

  All the best,

  Crystle
  เรียนรู้และป้องกันโรคติดต่อทางเพศ – talesofanewmom.com

 9. Good Morning

  Wholesale Medical Surgical Masks for both adult and kids – Buy Now as Low as $0.19/mask

  Shop now: pharmacyoutlets.online

  Sincerely,

  Stephania
  เรียนรู้และป้องกันโรคติดต่อทางเพศ – talesofanewmom.com

 10. Hello there

  World’s Best Neck Massager Get it Now 50% OFF + Free Shipping!
  Wellness Enthusiasts! There has never been a better time to take care of your neck pain!

  Our clinical-grade TENS technology will ensure you have neck relief in as little as 20 minutes.

  Get Yours: hineck.online

  Thanks and Best Regards,

  Oscar
  เรียนรู้และป้องกันโรคติดต่อทางเพศ – talesofanewmom.com

 11. Hello there

  Body Revolution – Medico Postura™ Body Posture Corrector

  Improve Your Posture INSTANTLY!

  Get it while it’s still 60% OFF!
  FREE Worldwide Shipping!

  Get yours here: medicopostura.online

  To your success,

  Joanne
  เรียนรู้และป้องกันโรคติดต่อทางเพศ – talesofanewmom.com

 12. Good Morning

  Wear with intent, live with purpose. Fairly priced sunglasses with high quality UV400 lenses protection only $19.99 for the next 24 Hours ONLY.

  Order here: kickshades.online

  Regards,

  Karma
  เรียนรู้และป้องกันโรคติดต่อทางเพศ – talesofanewmom.com

 13. Hey

  Meet your best Buds – True Wireless Earbuds with amazing sound, convenience, portability, & affordability!

  Order yours now at 50% OFF with FREE Shipping: musicontrol.online

  All the best,

  Tanesha
  เรียนรู้และป้องกันโรคติดต่อทางเพศ – talesofanewmom.com

 14. Good day

  Trim your dog’s nails safely from home.

  Get it while it’s still 50% OFF + FREE Shipping

  Buy here: pawsafer.shop

  Sincerely,

  Krystyna
  เรียนรู้และป้องกันโรคติดต่อทางเพศ – talesofanewmom.com

 15. Good day

  The ultimate smashing machine! Grinding Coffee Beans, Nuts & Spices in seconds.

  50% OFF for the next 24 Hours ONLY + FREE Worldwide Shipping for a LIMITED time

  Order here: aromaonline.store

  Many Thanks,

  Hudson
  เรียนรู้และป้องกันโรคติดต่อทางเพศ – talesofanewmom.com

 16. Hello

  Get The Worlds Greatest Magic Sand Free Beach Mat!

  Watch sand, dirt & dust disappear right before your eyes!

  Act Now And Receive A Special Discount For Our Magic Sand Free Beach Mat!

  Get Yours Here: magicmat.shop

  Best,

  Larhonda
  เรียนรู้และป้องกันโรคติดต่อทางเพศ – talesofanewmom.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *